« | »

Valin'ny fanontaniana momba an-dRavalo sy ny didy jadony

2009-02-27 @ 09:25 in Politika

Voalohany indrindra aloha dia averimberiko ihany ny fireha-kevitro. Tsy mpanohana be fahatany an-dRavalomanana aho. Ny antony mbola anekeko an'izao fitondrana izao dia satria tsy mbola misy foana mpanohitra matotra ho afaka hisolo an-dRavalo na dia noeritreretina ny ho teteza-mita ho amin'ny fitondrana tsaratsara kokoa fotsiny aza Ravalo tamin'ny 2002. Tamin'ny fifidianana 2007 iny dia nijery aho raha misy olona vaovao hitondra saingy toa mbola tian'ny olona loatra Ravalo dia miandry amin'ny 2012 indray izany. Ho hita eo raha misy hafa tsaratsara kokoa indray.

Fa ireto kosa misy valin'ny fanontaniana maromaro nanaitra ny masoko izay nandalo tao amin'ny lisitry ny serasera. Valin-kevitra avy amin'i Robson momba ireo fanontaniana matetika mipetraka momba an-dRavalomanana.

Misy fanontaniana maromaro tokoa napetraka dia tsy maintsy valiana.
Izaho anefa raha miteny eto dia ny hevitro no entiko fa tsy mpitondra
tenin’ny mpanohana rehetra aho.

“Nahoana no halain'ny orin'asany Ra8 avokoa ny orin'asa kelin'ny
olon-tsotra izay mba mandeha”?

Na hamaliako anao dia tsotra haka ohatra vitsivitsy aho handavana ny
zavatra noteneninao. Raha nalain-dRa8 daholo ny orinasa
kelin’olontsotra mandeha dia tsy hisy afa-tsy ny orinasan-dRa8 eto
amin’ny firenena. Tiako anefa ny milaza aminao fa tsy nalain-dRa8
ohantra ny Elite GSM , ny Express de Madagascar, ny MATV, ny
Savonnerie tropicale, ny concessionaire auto rehetra, ny SOCOLAIT sns
sns. Amin’ny lafiny fandraharana koa dia tiako ny milaza aminao fa azo
atao tsar any mividy ny orinasa madinika rehetra ary hifanarahan
amin’ny tompony izany. Maro ny orinasa amerikana novidian’ny sinoa
satria tsy maharaka intsony ny fifaninanana ireny.

Nahoana no esorina ny douane rehefa mikasika ny karazana entana
hafarany (menaka), ary ireo ihany?

Esory eto aloha ny olona (Ravalomanana) fa aleo ny zavatra vokariny
ary ny secteur d’activité no ho resahintsika. Raha ny secteur misy ny
orinasa Tiko sy Magro dia tafiditra amin’ny secteur PPN isika, izany
hoe zavatra ilain’ny vahoaka andavanandro (vary, menaka, siramamy,
etc.). Ny tanjona apetraka dia ny hanamorana ny vidin-javatra mba
hanamora ny fiainan’ny valalabemandry. Ka raha natao ny détaxation dia
tsy Ravalomanana no jerentsika fa ny mpanjifa (ny vahoaka) satria
mitarika any @ fanamorana ny vidin-javatra ny fanesorana ny Taxe. Vao
nampiharina t@ ity taona ity koa ny fanesorana ny TVA @ vary. Izany no
nahatonga ny vidim-bary eto Madagasikara tsy niakatra t@ ireny krizy
ara-tsakafo nisy ireny. Ary raha natao ny « détaxation” dia ny orinasa
rehetra @ secteur no mahazo tombotsoa fa tsy ny orinasan-Dravalo
irery.

Nahoana no afangarony ny volany sy ny volam-panjakana (boeing sy ny
hafa koa) eny fa na dia manome aza izy?

Eto raha @ lafiny fitantanana dia tsy mety tokoa ny fanangaroana  ny
fitantanana ny volam-panjakana sy ny volan’ny tena. Tsy mety izay,
manana fahamarinana izay mitsikera an’io. Kanefa misy lafiny tsara koa
anefa iny fanapahan-kevitra iny dia :

·        Nisy mangarahara tao satria tsy nandà ny fisiany ary nitsotra
ny Filoha tamin’io resaka io.

·        Ny faharoa dia ny fanampian’ny Filoha ny fanjakana teo @
fandraisana anjara @ fampitaovana ny andrim-panjakana izay misy azy
satria mijanona ho fananam-panjakana ilay fitaovana.

Nahoana no tsy mihaino ny manodidina/conseillers azy izy? izay tsy
manaiky ny didiny, ny akaiky azy, dia "Allez! affecté!" (hoy Dada an'i
Mahaleo)

Ny hoe tsy mihaino ny mpanolotsaina azy ny Filoha. Io angamba
totran’ny olona mpitondra rehetra io. Tsy voatery ekena daholo izay
rehetra lazain’ny mpanolo-tsaina fa izay heverina fa mahasoa iahany no
raisina hanapahana hevitra. Misy tokoa ny voaroaka satria tsy
mahatratra ny tanjona napetraka taminy kanefa mbola maro ny
mpanolo-tsain sy minisitra voatana ao @ fitondrana. Ny mampiavaka ny
fomba fitantanana @ izao dia ny obligation de résultats ka raha tsy
maharaka ianao dia voaroka. Izaho dia mankasitraka tanteraka io fomba
fitondrana io satria gaboraraka loatra ny fomba teo aloha. Raha mijery
ny MAP ianao dia misy programme ao izay tsaraina @ indicateurs de
résultats ao anatin’ny fotoana voafetra.

---

Mbola hitohy moa io famalian'i Robson io ary inoako fa mbola betsaka ny fanontaniana azo apetraka momba ny fitondran-dRavalomanana taloha sy mandritra ny krizy.

Hevitra

Ary rehefa Ravalomanana no tsarain'ny mponina ka tsy maharaka dia inona na iza no afaka hanao azy hoe "Allez, affecté?". Tsy misy afa-tsy ny 13 mai irery ihany.
Raha mba tsy novetavetain-dry Zafy Albert, Ratsiraka Didier ary Marc Ravalomanana ny lalàm-panorenana dia ho nisy fomba mahomby kokoa tao nahafahan'ny vahoaka nampahafantatra ny mpitondra hoe omenay karatra mavo ise fa misy tsy mety ny ataon'ise. Izay indrindra no mampihomehy ahy an'ireo olona milaza hoe mpiaro ny ara-dalàna, koa ny lalàna mihitsy no efa tsy misy dika ny ka arovana ahoana moa?

Nampidirin'i DotMG @ 10:18, 2009-02-27 [Valio]

ary sefo tena pro ravalo a! tsy hifanarak'hevitra mitsy isika izany

Nampidirin'i andrywui @ 11:38, 2009-02-27 [Valio]

midira kely atsy am politika atsy ra-sefo ampiady hevitra a

Nampidirin'i andrywui @ 11:41, 2009-02-27 [Valio]

Valinteny

Ho an'ny Mr Hery, hanampy fanazavana kely aho:
“Nahoana no halain'ny orin'asany Ra8 avokoa ny orin'asa kelin'ny
olon-tsotra izay mba mandeha”?

Tsy hoe alainy dia lasany fa ny orinasany dia mitsabaka @ ireo raharaha ataon'ny orinasa hafa, ary ny tena loza dia ity, aleo tonga dia ohatra no ataoko:
Ny savonnerie tropicale dia manana anjara toerana lehibe eo @ fanaovan-tsavony, fa dia ny mahagaga dia ilay Savony Citron plus vita avy any maurice no ampidirin'ny Magro ary ny magro dia tsy mandoa haba(Taxe). Eo ihany koa ny resaka vary; misy orinasa mpanangom-bary tany Alaotra fa ny mahagaga dia nilàna vaniny ireny orinasa madinika ireny teo @ fahazoan-dalana mitondra vary mankaty Antananarivo ka dia voatery nivarotra tsy fidiny ny variny t@ orinasa Fanampy(groupe TIKO); eo ihany koa ary niainako satria dia anisan'ireo notadiavin'ny fitondrana horaisina ny tanimbary tao Ambohibary Sambaina Antsirabe ary anisan'ny manana tanimbary any ny tenako, anisan'izany ihany koa ny ronono dia tsy azo entina mivoaka ny faritra vakinankaratra raha tsy nahazoana alalana ary vita fitiliana ka nahazoana taratasy ara-dalana t@ Institut Pasteur, anisan'ny mba manana omby any ihany koa ny tenako, noho ireo dia tsy maintsy amidy @ Tiko ilay ronono ary dia @ fotoana tiany andoavana azy no andoavany ny vola.

Nahoana no esorina ny douane rehefa mikasika ny karazana entana hafarany (menaka), ary ireo ihany?

Mba misy firy moa eto Madagasikara no orinasa afaka manafatra menaka, vary sy ireo karazan-tsakafo ilaina an-davanandro ka mahazo detaxation? NY Groupe Tiko ihany.

Nahoana no afangarony ny volany sy ny volam-panjakana (boeing sy ny
hafa koa) eny fa na dia manome aza izy?

Aminao izany ry Hery dia azon'ny rehetra izay manambola atao ny miteny @ fanjakana hoe ; Izaho mba manana 1000000ar fa mba ampio kely dia hividianantsika fiara, dia rehefa tsy ampiasaiko intsony dia omena anareo? Dia mba iza no miantoka ny fanamboarana an'iny Force One iny rehefa simba, ny fanjakana sa ilay olona nanome vola tany am-paosiny? Toy izany koa raha te hanao trano aho izany dia milaza @ mpitondra fanjakana hoe tsy ampy ny volako fa ampio fa rehefa miala ao @ io tran io aho dia lasanareo io?
Izay ilay atao hoe manararao-pahefana.

Nahoana no tsy mihaino ny manodidina/conseillers azy izy? izay tsy manaiky ny didiny, ny akaiky azy, dia "Allez! affecté!" (hoy Dada an'i Mahaleo)

TSy hoe tsy mihaino izy fa ireo olona manodidina azy ireo dia baikoina hoe: Ity no tiako atao ka dia karakarao any. Ny tsy azo atao dia anamboarana lalana vaovao ahazoana manatanteraka azy.

Ireo aloha ny hevitro ka asa na mahavaly azy na tsia.

Nampidirin'i naritsimba @ 12:57, 2009-02-27 [Valio]

MIsaotra an'i Hery amin'ny valin-kevitra mazava.

Nampidirin'i DadaRabe @ 14:15, 2009-02-27 [Valio]

ok

Ho valin'ny hafatr'i dotMG :

1- Ary rehefa Ravalomanana no tsarain'ny mponina ka tsy maharaka dia inona na iza no afaka hanao azy hoe "Allez, affecté?". Tsy misy afa-tsy ny 13 mai irery ihany.

--> Marina ny anao. Ny fivoriana eny amin'ny 13mai anefa tsy tokony hidika mihitsy hoe "fanakorontanana, fandrobana, na koa fanonganam-panjakana". Tokony haneho "hevitra" sy hametraka fitoriana amin'izay tsy mety ny mpanohitra.

2- Raha mba tsy novetavetain-dry Zafy Albert, Ratsiraka Didier ary Marc Ravalomanana ny lalàm-panorenana dia ho nisy fomba mahomby kokoa tao nahafahan'ny vahoaka nampahafantatra ny mpitondra hoe omenay karatra mavo ise fa misy tsy mety ny ataon'ise.
--> ka tsy ny fifidianana ve no fomba mahomby indrindra? raha tsy ho tenenina ny fanehoan-kevitra, sy fitokonana "am-pilaminana".

3-Izay indrindra no mampihomehy ahy an'ireo olona milaza hoe mpiaro ny ara-dalàna, koa ny lalàna mihitsy no efa tsy misy dikany ka arovana ahoana moa?
--->izaho manokana mahita hoe : "misy ihany ny lalàna, fa isika no tsy mampihatra". Dradradradraina foana ohatra ny hoe : nanao izao sy izao ny mpitondra nefa dia tsy sahintsika ampiakarina fitsarana akory. Fomba fijery manokana momba ny lalàna moa io antsika io ka tsy ifanomezan-tsiny fa samy manana ny fomba fijeriny fotsiny.

Nampidirin'i Tokinao @ 19:36, 2009-02-27 [Valio]

jentilisa

nahoana Ravaloamanana no lasa nampifangaro ny volany amin'ny volam-panjakana, na ampiany amin'ny volany ny volam-panjakana. Mbola misy tsy mahafantatra ve fa tsy nahazo ny anjara volany Antananarivo fony nitantana an'Antananarivo izy. Tsy nitaraina tamin'izany ny lehilahy fa tena ny volany manokana tokoa no nanefa hanatsarany an'Antananarivo. Hadalan'Antananarivo (miala tsiny aho fa samy manana ny heviny io ka tokony hahazaka ny hevitry ny hafa ny tsirairay!) ny tsy nifidy ny Tim sy ny zavatra nataon'ny fitondrana an'Antananarivo fa karatra mavo no nataony... naninona no karatra mavo? tsy nety angaha ny nitantanana an'Antananarivo? Tsia, aleo mba ho entin'ny boaiky ny tanàna e! dia zakao soa aman-tsara! Mahafinaritra ny vokatry ny safidy amin'izay fotoana izao fa tena "hard rock" be mihitsy ny mijery azy amin'izao fotoana izao.

2003, nanana olana ara-bary tampoka i Madagasikara... foana tampoka teo ny vary, fa tsy ampy hoe ny vokatra: Natao ny fisavana fa sao misy manafim-bary (tany Alaotra io indrindra indrindra)... tena tsy misy e! mitsikitsiky ery ireo mpanangom-bokatra fa voa ny fitondrana. Tezitra Ravalomanana satria tsy nisy nilaza mialoha izany tsy fahampiam-bary izany iretsy... hiakatra izany ny vidin'ny vary e! hisondrotra aoka izany! Hifankahita isika hoy Ravalomanana. Nitsofohany amin'izay ny resaka vary... Ampy tsara ny vokatra teto Madagasikara taorian'izany... rangitra tanteraka ireo nanjakazaka tanteraka tamin'ny resaka vary satria very ny tombotsoany.

Savonnerie tropicale: efapolo taona izay no nanaovany ity taranja ity fa tsy mahalala afa-tsy savony sy huile de palme ry zareo (sa tsy fantatrareo ny soavoanio fa an'ny Savonnerie Tropicale?)... Toa tsy nisy fivoarana mihitsy e! Mba tsara fono avokoa ve ny savonin'ny Savonnerie Tropicale? sa tsy misy dikany izany fono izany? Ny varotra anie misy fifanarahany avokoa e! Angaha tsy maintsy miandry ny fahatongavan'ny magro ao aminao ianao fa tsy manatona mba hisian'ny fifanaraham-barotra? Tsy tokony hitaraina ny savonnerie tropicale raha tsy nanao tolotra ho an'ny magro ianao! Matoa nitroatra ny savonnerie tropicale dia voakitikitika ny tombotsoany manokana eo amin'ny resaka huile de palme tian'ny Daewoo hatao eto Madagasikara! Na izany na tsy izany, voalohan-daharana amin'ny fanjifako ara-pahadiovana mandrakariva ny vokatry ny savonnerie tropicale noho ny mahagasy azy indrindra indrindra!

Resaka ronono, mifalia ianao fa efa tsy hila ny rononon'ny tantsaha intsony ny tiko, koa mino aho fa efa hivaha ny amin'io ranamana naritsimba! fa ny mahavariana amin'ny Malagasy anie efa mba nanantena ihany aho hoe tsy hisy hifidy Ravalomanana intsony izany Alaotra sy Vakinankaratra izany tamin'ny 2006 ireny fa dia ny maso fotsiny no mivandravandra mahita ny vokatra e! inona no tena anton'izany? Horohoro ve? Malahelo indray aho milaza aminao fa toa hitombo be dia be indray ny hifidy Ravalomanana amin'izay fifidianana ho avy noho ny toe-javatra ankehitriny fandrao ny mpandroba no hahazo ny fanjakana!

Nampidirin'i jentilisa @ 19:42, 2009-02-27 [Valio]

Hoy Hery > Ary raha natao ny « détaxation” dia ny orinasa
rehetra @ secteur no mahazo tombotsoa fa tsy ny orinasan-Dravalo
irery.
==> FAUX FAUX FAUX ET HARCHI FAUX
Maro ny orin'asa manafatra PPN, anisan'izany ny orin'asa iasako, tout est TAXE Monsieur Hery, je dis bien TOUS SONT TAXES, Ankoatra ny an-Dra8 irery ihany.
Rah momba ny vary, vao t@ ity iny no nihatra.

Nampidirin'i Koff @ 06:39, 2009-02-28 [Valio]

Marina ny anao ry Hery!

Sady mbola tsy eo rahateo le asolo azy e! io dia iombonako hevitra @nao mihitsy. Tsy oe hiala @ ra8 akory dia hiverina @ arema indray! lasa mandreraka be le tantara

Nampidirin'i news2dago @ 06:50, 2009-02-28 [Valio]

Izaho koa dia milaza fa tena manao mauvais pas ilay tgv sy ny firingany @ izao tantara ratsy atsangany izao : tsy hisy hifidy azy ireo velively hitondra fanjakana akory ny tena vahoaka malagasy izay tena maro an'isa noho izao horohoro ataony izao. Mihevitra ve izy ireo fa manana ny rariny raha mandroba, nandoro olona,... sns satria Ra8 no filoha ? TSIA, manao propagande anticipée ho an-Ra8 izy ireo. Dia velom-pisaorana azy ireo aho aloha ny amin'iny, fa na dia misy ary ny zavatra tsy ankasitrahako ataon'i Filoha hajaina amperin'asa, dia nahavita làlana, nanatsara tanàna,nanome vola bdb ny fanjakana malagasy t@ alalan'ny fiaramanidina, nampiakatra ny toe-tsaina malagasy bdb izy ... sns, nahavita nanangana zavatra tsy vitan'ny maro teo @ toerany tao anatin'ny taona maro na dia atao ary hoe tsy nanaiky ny hevitry ny mpanolo-tsainany izy !

Nampidirin'i Kdaombaramita @ 11:17, 2009-02-28 [Valio]

skialrzh

haxtarrw http://cgvzwanp.com eyhkjara cqikrykz [URL=http://crqipjrf.com]vfhhzzgb[/URL] yazrmrdi

Nampidirin'i skialrzh @ 22:29, 2009-02-28 [Valio]

ok

>>>>Kdaomba: marina ny anao amin'ny hahalany an-dRavalomanana.

Raha izao zava-mitranga izao no mitohy (na hisy transition, na tsy hisy), ary raha tsy misy fahadisoan-dehibe ataon-dRavalomanana dia azoko antoka fa mbola ho lany soa aman-tsara izy amin'ny 2012.

Toy ny nahalany an-dRatsiraka t@ 1998 ihany io : maimay fotsiny ny vahoaka nanala azy t@ 1991, avy eo anefa tsy nahita olona hitondra ka dia nitodika tamin'izay nazoto fotsiny (i Zafy). Noho ny tsy dia fahaizany pôlitika loatra anefa dia tsy ampy nesorin'ny depiote izy.

Raha atao zany ny "bilan" (na hisy tetezamita na tsia): dia hijanona na hiverina eo ihany Ravalomanana. Ny hany vokatry ny tolona dia:
- ny fahasimban'ny toe-karena.
- faty olona.

Mampalahelo, nefa dia tsy maintsy hitranga izany. Mbola tsy matotra isika Malagasy (araka ny fijeriko mazava ho azy).

Nampidirin'i Tokinao @ 23:41, 2009-03-01 [Valio]

Lalàna

Ny hitako mivandravandra dia ny fampiharana lalàna tsy @ tokony ho izy, mba firy moa ny fifidianana teto Madagasikara t@ farany teo no nampiseho fa misy ny hala-bato ary ny TIM no tena tratra nanao izany, tsy ny fanafoanana ilay fifidianana no tadiavina fa ny fanasaziana ilay Kandidà nangalatra, nefa dia tsy nisy izany sazy izany nampiharina t@ izay nangalatra.
Ny fanehoan-kevitra ataoko dia tsotra milaza ny tsy mety ataon'ny mpitondra. Izay fampiharana ny lalàna izay no tsy misy fa dia tsy maty manota foana ny mpitondra malagasy.
Momba ny resaka vary, ny fidirana @ resaka vary tsy asiko olana fa ny fakana ny tanin'ny olona no tsy ankasitrahako.
Ny mahavariana dia maninona no tsy ny tany lavavolo izay tsy nisy namboly no alain'ny TIKO fa ny tanin'olona efa namboleny aman-taonany? Tokony ireo tany izay tadiavina omena ny vahiny ange no amboleny fa tsy omena ny vahiny zany eh!
raha ny hoe ronono Tiko indray dia efa ela aho no tsy nisotro an'zany, ary izay no tolona nataoko voalohany, miezaka tsy mividy ny vokatra Tiko satria be loatra ny alahelon'ny tantsaha mpiompy omby, anisan'izany koa ny tetika nanaovana ny valabe any @ faritra Ihosy, nomanina tsy maintsy amidy aminy ny omby satria efa nomena azy ny abbatoir eny @ digue, dia mba ho aiza moa izany ireo mivelona @ famonoan'omby?
Ho ahy dia be loatra ny fitiavan-tena ananany tsy araka ny maha Kristiana azy.

Nampidirin'i naritsimba @ 13:08, 2009-03-02 [Valio]

lalàna(tohiny)

Maninjona moa raha asaina manara-penitra toy ilay abbattoir eny Ankadindratombo ny olona fa tsy ho terenao indray hoe tsy maintsy any @ abbatoir ny Ra8 no maka hena fa tsy ara-dalàna izay ivelan'izay.
Dia toy izany foana ve no iainana, ampandrosoina manokana ny orinasan'Ingahy Filoha dia atao ahoana ny an'ny valalabemandry?
raha mba nisaina kely izy ka tsy tia tena dia tena nankafiziko, fa hoy ny voasoratra hoe: Any aoriana any ho tia tena ho tia vola ny olona...
Mba milaza azy ho Kristiana ihany, mitoriteny ihany, filoha lefitry ny FJKM ihany saingy manao mpitari-bato vilam-bava, aiza ankehitriny ilay fahamarinana sy fahamasinana? toa nampanginina.
Am-bava omana am-po mieritreritra.

Nampidirin'i naritsimba @ 13:22, 2009-03-02 [Valio]

Naritsimba a, ny ahy dia efa nafoiko izany fiheverana azy ho kristianina izany h@ ela ! NY olona mety mandao an'Atra fa Atra tsy mba mando ny olony ;) Raha vao asa mikasika ny fitantanana vola ny "olona malagasy" eto an-toerana dia voasariky ny fakampanahy.

Nampidirin'i Kdaombaramita @ 16:05, 2009-03-02 [Valio]

wjhqtehm

jhnapbhy bjystnfq http://nhoqxxxv.com ypuqyrxv rjjkunwb [URL=http://sbluhbmx.com]htgydird[/URL]

Nampidirin'i wjhqtehm @ 06:40, 2009-03-03 [Valio]

AVOAHY DAHOLO IREO HEVITRA 83 IREO RY HERY HO JERENA AZAFADY E !

Nampidirin'i Kdaombaramita @ 14:59, 2009-03-03 [Valio]

kdaombaramita> Spam ireo :-)

Nampidirin'i Hery @ 15:03, 2009-03-03 [Valio]

Hery < dia maninona no tsy supprimer-na ? :)

Nampidirin'i Kdaombaramita @ 20:15, 2009-03-03 [Valio]
1 2 3  Manaraka»
Momba ahy
hery

Ho hitanao ato ny isandroko. Angoniko ato mba hovakiako indray any aoriana any :-)

calendar
« Aprily 2019 »
At Ta Ar Ak Zo As Ah
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Rohy
  • Blogroll
Tahiry